1. kurzy a školenia vodičov motorových vozíkov
  2. strojníkov stavebných strojov (+ vydávanie preukazov)
  3. strojníkov lesných strojov (+ vydávanie preukazov)
  4. školenia zamestnancov a vedúcich zamestnancov v oblasti BOZP
  5. školenie pracovníkov pre práce vo výškach
  6. školenia na obsluhu ručných motorových píl
  7. školenia na obsluhu krovinorezov
  8. školenia na montáž a demontáž lešení
  9. školenia na obsluhu žeriavov, zdvíhacích plošín, hydraulických rúk
  10. školenia viazačov bremien