1. Aké je rozdelenie skupín vodičského oprávnenia?

Skupina A1 – vek 16 rokov (motocykel do 11kW, obsah 125 cm3)
Skupina A2 – vek 18 rokov (motocykel do 35kW, obsah neurčený)
Skupina A   – vek 24 rokov ( motocykel bez obmedzení)

Skupina B   – vek 17 rokov (automobil do celkovej hmotnosti 3,5 t)

2. Môžem mať vodičský preukaz už v 17-tich rokoch?

Áno, podľa nového zákona sa do autoškoly na kurz na získanie vodičského preukaz umôžeš prihlásiť už v 16-tich rokoch a po dovŕšení 17-teho roku môžeš vykonať záverečné skúšky. Podmienkou je, aby sa do dovŕšenia 18-teho roku (najmenej však 3 mesiace) viedlo vozidlo pod dozorom spolujazdca, ktorý:

  • má VP skupiny „B“ najmenej 10 rokov
  • je schválený zákonným zástupcom maloletého vodiča
  • je zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru

Spolujazdec, tak ako aj jazdec sú povinní mať pri sebe doklady, vodičský preukaz, dodržiavať predpisy a zásady týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok platných pre vodiča.

3.  Ako dlho trvá kurz?

Štandardný kurz trvá približne 8 – 12 týždňov, zrýchlený kurz cca. 4-5 týždňov. Dĺžka kurzu však závisí aj od teba a tvojho voľného času, ktorý si nájdeš na jazdy, resp. od frekvencie splátok, ak sa rozhodneš pre splátkový systém.

4.Ako prebieha kurz?

Výcvik pozostáva z 2 základných častí a je ukončený záverečnou skúškou. Teoretická výučba a praktický výcvik prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

TEORETICKÝ VÝCVIK

Teoretická výučba prebieha v našich priestoroch na Letnej 27 v Košiciach, ako aj na Gymnáziu Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou. Učebne sú zariadené technikou a učebnými pomôckami uľahčujúcimi pochopenie predpisov a zákonov o cestnej premávke.

Učebná osnova kurzu zahŕňa pravidlá cestnej premávky, náuka o vozidlách a ich údržbe, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy, ako aj záverečné opakovanie s pretestovaním. Presný čas teoretických prednášok sa určuje na prvej úvodnej hodine, po odsúhlasení väčšiny účastníkov kurzu.

Pri individuálnom kurze vypracuje autoškola individuálny plán, pričom účastník kurzu nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie.

PRAKTICKÝ VÝCVIK

Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, hodiny na autocvičisku, individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Na individuálnych jazdách sa zúčastňuje iba žiak a inštruktor, žiadna iná osoba nesmie podľa zákona o autoškolách sedieť v aute počas samotného výcviku.

5.Kedy otvárate kurzy?

Kurzy sa otvárajú priebežne, podľa počtu záujemcov. Pre bližšie informácie nás kontaktuje na uvedených tel. číslach v kontaktoch alebo na autoskolaeasy@gmail.com.

6. Aké sú podmienky pre začatie kurzu v autoškole?

Výcvik môžete začať po odovzdaní správne vyplnenej a lekárom potvrdenej žiadosti o zdravotnej spôsobilosti. Týmto dokladom sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o VP. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Pečiatka musí byť dobre čitateľná a musí obsahovať všetky potrebné náležitosti.

7. Viete sa mi s jazdami časovo prispôsobiť ?

Termín jázd sa snažíme maximálne prispôsobiť požiadavkám žiaka. V prípade záujmu jazdíme aj cez víkendy, prázdniny a sviatky.

8. Čo všetko musím dodať pred absolvovaním záverečnej skúšky?

K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia treba doložiť správny poplatok za záverečnú skúšku vo forme kolkov, v hodnote 33€ . Tento poplatok nie je zahrnutý v cene kurzu.

9. Z čoho sa skladá záverečná skúška?

Na záverečnú skúšku ťa prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Skúška prebieha v dopoludňajších hodinách, za prítomnosti skúšobného komisára a inštruktora autoškoly. Záverečná skúška je zložená z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť pozostáva z testu, ktorý obsahuje otázky z pravidiel cestnej premávky, pričom je potrebné získať minimálne 50bodov z celkového počtu 55 bodov. Písanie testu je časovo obmedzené na 20 minút. Praktická časť pozostáva z 2 častí – jazda zručnosti na autocvičisku v časovom obmedzení 10 minút (slalom dopredu medzi kuželkami, cúvanie, kolmé, pozdĺžne parkovanie a parkovanie do pomyselnej garáže) a jazda v cestnej premávke. Praktická jazda sa na záverečných skúškach uskutočňuje spravidla na aute, na ktorom prebiehala výučba počas výcviku.

10. Čo ak nebudem na skúške úspešný?

O opravnú skúšku je možné požiadať najskôr po 5 dňoch od poslednej skúšky. Každý žiak má právo na 2 opravné skúšky. Na nasledujúcu skúšku je potrebné prihlásiť sa najneskôr do 6 mesiacov od prvej skúšky.

11.  Čo musím urobiť po záverečných skúškach, aby som dostal vodičák?

Po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky je potrebné požiadať o vydanie VP na Krajskom dopravnom inšpektoráte v Košiciach na ul. Komenského 52. Žiadosť o VP môže byť podaná na druhý deň po úspešnom vykonaní záverečnej skúšky. Nezabudnite na 6,50 €, ktoré je potrebné zaplatiť na mieste za vydanie VP.