PRIEBEH SKÚŠKY

Teoretická časť skúšky prebieha v priestoroch Policajného zboru Slovenskej republiky na ul. Rampová (priestory Vysokej školy Leteckej v Košiciach) a to v elektronickej podobe.

Praktická časť skúšky je v iný deň a stretnutie v priestoroch Autoškoly na Letnej 27 o 7:45h.

Po absolvovaní všetkých teoretických a praktických hodín v rámci vodičského kurzu nasleduje overenie všetkých tvojich znalostí a zručností. Samotná skúška pozostáva z dvoch častí (teoretickej a praktickej).

Čas: je rôzny podľa voľných termínov skúšajúcich komisárov
Termín a miesto vykonania odbornej skúšky:určuje orgán Policajného zboru
Termín a miesto vykonania teoretickej skúšky:v priestoroch Policajného zboru Slovenskej republiky na ul. Rampová (priestory Vysokej školy Leteckej v Košiciach) a to v elektronickej podobe.

TEORETICKÁ ČASŤ

POZOR ZMENA OD 01.04.2023. Čítajte viac.

Pozostáva z overenia znalostí z predpisov o cestnej premávke a je vykonávaná skúšobným testom.  Pred začatím skúšky je žiak poučený o spôsobe vypĺňania testu.

Čas na test:30 minút
Max. počet bodov/potrebný počet bodov:
Počet otázok:40

V prípade, ak žiadateľ neuspeje, nemôže pokračovať vo vykonávaní praktickej skúšky. Výsledok z teoretickej skúšky sa klasifikuje na stupni prospel – neprospel. O výsledku je žiak vždy oboznámený hneď po skončení teoretickej skúšky.

Aplikácia AUTOŠKOLA 

– aplikácia Autoškola je súčasným projektom, ktorá bola vyvinutá pre najpoužívanejší operačný systém v mobilných telefónoch – operačný systém Android. Ide o graficky aj prakticky najprepracovanejšiu učebnú pomôcku pre uchádzačov o vodičský preukaz. Už nie je potrebné nosiť so sebou ťažké knihy, jednoducho a pohodlne získate všetko jediným kliknutím.

Prejsť na stránku aplikácie

PRAKTICKÁ ČASŤ

Skúška z vedenia motorových vozidiel je rozdelená na 2 časti:

1. AUTOCVIČISKO

Čas:najviac 10 minút
Obsah:ide o preverenie vodičských zručností , ako je slalom dopredu medzi kužeľmi, cúvanie a parkovanie.

2. CESTNÁ PREMÁVKA

Čas:minimálne 25 minút
Obsah:preverujú sa vodičské zručnosti priamo v cestnej premávke, aby sa preskúšali žiadateľove reakcie v konkrétnych situáciách, schopnosť riadiť vozidlo v každej premávke a pod.

Čo ak som neuspel?

V prípade, ak neuspeješ, máš právo na opravu. Tá sa vykonáva len z tej časti, v ktorej si nebol úspešný. POZOR! Môžeš vykonať najviac 2 opravné skúšky!

Na opravnú skúšku potrebuješ:

  • 8€ kolok (priniesť ho do kancelárie k nám)
  • 30€ poplatok spojený s opätovným predvedením na skúšku (zaplatíš v kancelárii) – v cene je zahrnuté predvedenie na opakovanú skúšku (PHM, inštruktor, opotrebovanie vozidla)

Kedy je potrebné opakovať celý vodičský kurz?

Ide o prípad, keď študent neprospeje do 6 mesiacov odo dňa termínu prvej skúšky z odbornej spôsobilosti alebo v určenom termíne skúšku vôbec nevykoná. V takomto prípade môže byť študent prihlásený opätovne až po opakovaní kurzu.

KURZ PRVEJ POMOCI

Naša autoškola ti sprostredkuje kurz prvej pomoci pre žiadateľov o vodičské oprávnenie priamo v našich priestoroch. Dbáme na kvalitu pri vyučovaní kurzu prvej pomoci, preto počas 8 hodín trvajúceho akreditovaného kurzu získate aj certifikát o absolvovaní. Každý kurz je zakončený skúškou z teoretickej časti (testu), ako aj z praktickej časti. Po úspešnom ukončení skúšky získa účastník kurzu potvrdenie o absolvovaní kurzu prvej pomoci.

DOŠKOĽOVACIE KURZY

S nadobudnutím vodičského preukazu sa povinnosti absolventa nekončia. Prichádza zodpovednosť, ktorá súvisí s riadením motorového vozidla. Každý vodič je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Prax však ukazuje, že k porušovaniu predpisov dochádza pomerne často. Ak nastane prípad, že je vodič v priebehu roka 3x pokutovaný za porušenie predpisov (pokuta 60EUR a viac), musí absolvovať doškoľovací kurz. Preto realizujeme doškoľovacie kurzy v rámci vodičských oprávnení skupiny „B“. Tieto kurzy vykonávame v súlade s učebnými osnovami, v náležitom rozsahu a v termíne, ktorý vyhovuje účastníkom kurzu.

KONDIČNÉ JAZDY

Potrebuješ vylepšiť svoje vodičské schopnosti?

  • Kondičné jazdy prispôsobíme Tvojim schopnostiam.
  • Pri plánovaní kondičných jázd berieme ohľad na Tvoje časové požiadavky.
  • Sústredíme sa hlavne na to, v čom sa chceš zdokonaliť a venujeme pozornosť prípadným nedostatkom.
  • A to všetko so skúseným inštruktorom s trpezlivým prístupom.

Pre koho sú kondičné jazdy určené?

Veľa ľudí po ukončení autoškoly nezačne hneď jazdiť. Najčastejším dôvodom je strach z hustej premávky. Mnoho vodičov nešoféruje, pretože nemá prístup k motorovému vozidlu. Iní uvádzajú, že už dobre neovládajú pravidlá cestnej premávky alebo už zabudli šoférovať. Čím je doba bez jazdenia dlhšia, tým viac Vám to uberá na odvahe a istote si opäť sadnúť za volant. Vedenie motorového vozidla je nielen znalosť, ale aj zručnosť, ktorá si vyžaduje aktívnu prax.

Kondičné jazdy môžu využiť aj tí, ktorí prišli do Košíc a potrebujú sa rýchlo zorientovať na košických cestách. Ukážeme Ti nielen hlavné cestné ťahy, ale aj rôzne alternatívne trasy, upozorníme Ťa na miesta, ktorým by si sa mal v dopravnej špičke radšej vyhnúť.

Priebeh kurzu

V zmysle platnej legislatívy pre výuku v autoškole, výuka obsahuje 32 hodín teórie, 41 hodín praktického výcviku (1 vyuč. hod. – 45 minút)

  1. 1 vyuč. hod. – oboznámenie sa s vozidlom
  2. 8 vyuč. hod. – autocvičisko
  3. 29 vyuč. hod. – praktické jazdy s vozidlom
  4. 3 vyuč. hod. – praktická údržba