Autoškoly – podmienky prevádzky

zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene …